Selecteer de taal

4-uurs wedstrijd Hindeloopen 2021, 1ste weekend  van september (4/5 sept)

Deze keer niet een echt Najaarsevenement aangezien een week later  het Lustrum plaats vindt, maar wel een evenement voor de liefhebber. Zoals gebruikelijk treffen we elkaar op de vrijdag (3 sept) om dan de wetenswaardigheden met elkaar te bespreken en ook de bijzonderheden voor de wedstrijd op zaterdag.  Gezien de ontwikkelingen met het Covid virus ziet het er naar uit dat we het palaver kunnen laten plaats vinden bij de Sailor-in (restaurant) op het jachthaven terrein.  Een ieder die dan een kopje koffie wil of iets anders kan dat dan zelf regelen. Het palaver kan ook op de steiger plaats vinden, dat is mede afhankelijk van waar  de deelnemers van de wedstrijd de voorkeur aangeven.

De zaterdag is dan de dag van de wedstrijd. De wedstrijd zal beginnen om 11:00 en, hoe kan het ook anders, eindigen om 15:00. Het bepalen van de winnaar zal dan berekend worden op grond van de handicap van het schip. De winnaar zal tijdens (of na) het diner in de Sailer-in worden bekend gemaakt. Het is daarom ook de bedoeling om gezamenlijk bij de Sailer-in te dineren. Vanwege de onzekerheid over de dan nog geldende restricties, is er besloten dat we geen gemeenschappelijk menu gaan afstemmen, wat betekent dat een ieder à la carte kan bestellen en afrekenen. Dat heeft als voordeel dat er niet al van te voren inschrijfgeld hoeft te worden overgemaakt. Dat ieder voor zich bestelt en afrekent geldt ook voor het drankje en hapje bij het palaver mocht dat van toepassing zijn en uiteraard de overnachtingskosten voor het schip. In verband met de ruimte die we als groep gaan innemen en het feit dat we graag samen in een soort van afgescheiden gedeelte van het restaurant willen zitten is het wel prettig van te voren te weten hoeveel personen er zullen komen. Daarom ook hierbij het verzoek om je van te voren aan te melden via deze website. Zie het inschrijfformulier onder aan deze tekst. Er is afgesproken om twee weken van te voren weer met het restaurant contact op te nemen over de groepsgrootte en wat voor ons wenselijk is om rekening mee te houden.

Voor de nieuwe leden is het goed te weten dat de 4-uurs wedstrijd volgens een wedstrijdreglement verloopt waarbij er bij de uiteindelijke rangschikking van de boten onderlinge correcties worden toegepast. Dus geen zorgen als je denkt al bij voorbaat kansloos te zijn op basis van de lengte van je schip. Toegegeven, de fanatieke zeilers, met de nodige ervaring zullen in het voordeel zijn. We gaan allemaal op hetzelfde moment van start en zullen ook allemaal hetzelfde parcours afleggen. De organisatoren zullen de rakken zo kiezen dat er voor ieder een meest gunstige koers bij zal zitten. 

De wedstrijd is de wedstrijd, maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen een mooi weekend heeft, want winnen kan er maar één.  In het verleden is het nogal eens gebeurd dat het weer voor sommige schippers net iets te heftig is, waardoor die zich om die reden voor de wedstrijd terugtrokken. Dat kan natuurlijk altijd, even goede vrienden, dus maak je daar van te voren niet te druk over en bekijk dat voor jezelf op de dag van de wedstrijd. Er bij zijn is ook leuk en misschien kun je met iemand meevaren. Het met elkaar gezellig hebben is uiteindelijk waar het om gaat.

Op weer naar een mooi IFC weekend in september!

Wat: de 4 uursrace vanuit Hindeloopen.

Wanneer: het weekend van 3, 4 en 5 september.

Waar elkaar treffen: bij de Flevo Marina Hindeloopen.

Kosten: geen kosten vooraf, alles zelf afrekenen op basis van eigen consumpties etc.

Aanmelden: via het inschrijfformulier hieonder.

Voor  vragen kun je terecht bij Imko Vroom (0653 229314) en/of Jeroen Haagsman (0653 401381).

Ps: graag uiterlijk 2 weken van te voren opgeven of je wilt komen (dus vóór 20 augustus als het even kan). Wat covid-19 betreft, gaan we er van uit dat iedereen tegen die tijd gevaccineerd is  en lijkt ons een zelftest geen voorwaarde tenzij dat de richtlijnen zijn vanuit de overheid. Voor wie om wat voor reden dan ook,  niet gevaccineerd is, lijkt ons een zelftest wel op z’n plaats, onder het motto, beter safe dan sorry.

Inschrijfformulier voor de 4 uurs-race te Hindeloopen 2021

{ BreezingForms :Hindeloopen2021,1,0,urlparams,suffix,0,0 }