Selecteer de taal

Winterevenement incl.  Algemene ledenvergadering IFC 2023

Uitnodiging en programma winteractiviteit en ALV d.d. 11 maart 2023.

Eerder hebben we al meegedeeld dat we onze winteractiviteit met in het programma opgenomen de Algemene Ledenvergadering dit jaar willen houden op 11 maart 2023 in Hoorn bij de watersportvereniging Hoorn. Daar waren we vorig jaar ook te gast en dat beviel iedereen helemaal goed. 

Wij willen u van harte (en met klem) uitnodigen voor deze bijeenkomst!! Inloop vanaf 11.30 uur bij de Watersportvereniging Hoorn. (hieronder staat de routebeschrijving).

Voor de goede orde en wellicht overbodig: u hoeft niet de hele dag mee te maken als u dat niet wilt. De Algemene Ledenvergadering van onze vereniging dient toegankelijk te zijn voor alle leden en daarom kunt u ook alleen deelnemen aan dit onderdeel van de dag.

U bent, zoals hierboven al aangegeven, van harte welkom vanaf ongeveer 11.30 uur.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit (tijden bij benadering):

  • 11.30 uur: inloop
  • 12.30 uur: lunch
  • 13.30 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering (de agenda en de bijbehorende stukken zijn elders in deze Flitsen opgenomen)
  • 15.00 uur: voordracht van Ron Lub, ex visser, zeiler, reiziger en ex-winkelier. Hij en zijn vrouw Jocé voeren twee en een half jaar op de wereldzeeën en zijn naar eigen zeggen nog niet klaar….
  • Rond 16.30 uur: tijd voor bijpraten met een borrel of wat dan ook.
  • Rond 18.00 uur: Diner in de vorm van een buffet.
  • Rond 21.00 uur: afsluiting.

De kosten voor de verschillende onderdelen van het evenement zijn als volgt:

Koffie en thee tijdens voor de lunch en tijdens de ALV voor rekening van onze penningmeester. Alle overige drankjes graag zelf afrekenen!!

Lunch:                                                                    € 15

Diner:                                                                     € 27,50

                                                                                ________

Voor de hele dag dus:                                             € 42,50 per persoon.

Als u alleen de Algemene Ledenvergadering wilt bijwonen betaalt u niets.

Hieronder is een inschrijfformulier opgenomen, waarmee u kunt inschrijven voor de verschillende onderdelen. Wilt u dit formulier s.v.p. zo spoedig invullen en het verschuldigde bedrag overmaken? Dan weten wij waar we aan toe zijn hetgeen vooral belangrijk is voor de catering en de horeca. We hebben met de watersportvereniging afgesproken dat zij minimaal een week vooraf krijgen te horen hoeveel mensen er komen.

Wij heten u van harte welkom en hopen op uw aller komst!!!

Namens het bestuur van de IFC,

Jan Salverda,

Voorzitter.

 

Omdat niet iedere navigatie het adres van de watersportvereniging Hoorn goed kent hieronder een routebeschrijving.

Als je in je navigatiesysteem eerst Hoorn, Willemsweg intikt en als je daar bent aangekomen vervolgens ABC 1 intikt dan zou het moeten lukken.

Vanaf de A7 afslag 8, Hoorn (bij Mac. Donalds). Volg de provinciale weg tot afslag Havens Oost/Willemsweg.  

Parkeren kan op eigen terrein. Rij het park in en bij de paal/slagboom aanbellen. De havenmeester opent de slagboom. Rij recht door “naar achteren”. Laat voetbalclub Hollandia aan je linkerkant en na nog wat verder rijden zie je masten van boten rechts voor. Aan het einde van de weg een kleine slinger naar links en je ziet een hek en het parkeerterrein.

Schrijft u in middels onderstaand formulier.