Selecteer de taal

Heeft u nog vragen neem dan contact op met het BESTUUR!

De jaarlijkse contributie van de IFC bedraagt € 30; het eenmalige inschrijfgeld is € 15, waarvoor u het een en ander ontvangt. U kunt het bedrag van € 45 overmaken op NL10 INGB 0003 5603 22 ten name van Internationale Friendship Club.

Wordt u lid in juli of later in het jaar dan betaalt u in totaal slechts € 30 (halve contributie plus inschrijfgeld).
Ook kunt u in dat geval € 45 overmaken, dat geldt dan voor het volgende jaar en bent u de rest van het jaar gratis lid.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van contributie en inschrijfgeld ontvangt u een clubvlag, een sticker, onze statuten en het laatste nummer van ons clubblad de 'Friendship Flitsen'.

L. Vink, ledenadministratie.

Email: administratie@friendshipclub.nl

Postadres ledenadministratie: L. Vink, Beukenlaan 43, 2451 XJ LEIMUIDEN

 

Achternaam
Voornaam
Andere opvarenden
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Emailadres
Wilt u ons clubblad digitaal ontvangen?
Type Friendship
Zeilnummer
Bouwjaar
Scheepsnaam
Kleur van de romp
Kleur van de band
Ligplaats
Heeft u marifoon?
Heeft u een GPS aan boord?
Toestemming eenmalige publicatie in clubblad?
Hoe heeft u de IFC gevonden?
Datum