Selecteer de taal

Uitnodiging en programma winteractiviteit en Algemene LedenVergadering op 2 maart 2024 in Hoorn

Ieder jaar organiseren we als IFC in het vroege voorjaar een zogenaamde winteractiviteit of “droge activiteit”. In het programma van deze dag is opgenomen de Algemene Ledenvergadering (de ALV).  
Dit jaar doen we dat op zaterdag 2 maart a.s. in Hoorn bij de Watersportvereniging Hoorn. Dezelfde locatie als vorig jaar.  

Als bestuur willen we u van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst. Inloop vanaf 11.30 uur bij watersportvereniging Hoorn. 

Het programma is als volgt: 

11.30 uur: inloop, koffie/thee 

12.30 uur: lunch 

13.30 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering (agenda en bijbehorende stukken zijn in de Flitsen opgenomen) 

14.30 uur: verkiezing beste foto van het jaar 2023 en prijsuitreiking 

15.00 uur: voordracht van één van onze leden: Henk Voorhans. Henk is in het dagelijks leven havenmeester in Hoorn en vertelt daarover: “Een dag uit het leven van een havenmeester”.  

Rond 16.30 uur: tijd voor de borrel en tijd om bij te praten 

Rond 18.00 uur: Diner in de vorm van een buffet 

Afsluiting: ongeveer 21.00 uur.

Zoals al eerder aangegeven: de onderdelen van het programma zijn facultatief. 
U kunt de hele dag deelnemen of een gedeelte van de dag bijwonen. 
Hieronder geven we de mogelijkheden. 
Wilt u uw keuze zo spoedig mogelijk bekend maken via het inschrijfformulier. 

De kosten 

Koffie of thee bij binnenkomst en tijdens de ALV zijn voor rekening van de 
penningmeester. U krijgt bij binnenkomt 2 munten (voor twee koppen koffie/thee) 
die hiervoor gebruikt kunnen worden.  

Alleen lunch: € 14,50
Alleen deelname ALV: geen kosten
Alleen diner: € 24
Hele dag aanwezig (lunch en diner): € 38,50

 Aanmelden 

Wilt u u via de website op het daar opgenomen inschrijfformulier zo spoedig 
opgeven voor deze activiteit, uw keuze aangeven en het verschuldigde bedrag 
overmaken naar onze penningmeester? We hebben afgesproken dat we 
minimaal een week vooraf doorgeven hoeveel mensen er komen.  

Als bestuur van de IFC hopen we op veel deelname voor deze activiteit. Bovendien, 
de Algemene Ledenvergadering mag gezien worden als “het feest van de 
democratie”. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering, vraagt 
goedkeuring voor de begroting en het programma voor 2024 en luistert naar de 
wensen en opmerkingen van de leden!!!  

Komt allen! 

Namens het bestuur van de IFC,  
Jan Salverda,  
Voorzitter.  

Routebeschrijving 

Tik in je navigatiesysteem Hoorn, Willemsweg in. Daar aangekomen tik je 
vervolgens ABC 1 in. Dan zou de navigatie je naar de juiste locatie moeten brengen.  
Zo niet: vanaf de A7 afslag 8, Hoorn (bij Mac Donald). Volg de provinciale weg tot 
afslag Havens Oost/Willemsweg.  
Rij het park in en bij de paal/slagboom aanbellen. De havenmeester opent de 
slagboom. Rij door naar ‘achteren’. Laat voetbalclub Hollandia aan je linkerkant en 
na nog wat verder rijden zie je masten van boten rechts voor. Aan het einde van de 
weg een kleine slinger naar links en je ziet een hek en het parkeerterrein.  

Voor deelname, vul het onderstaande inschrijfformulier in!

Het formulier is nu verwijderd.