Selecteer de taal

Update 15 nov. 2021

Zoals al op de Home page aangegeven gaat het evenement niet door vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Iedere deelnemer heeft al een email gekregen van het bestuur waarin aangegeven waarom het evenement toch geen doorgang kan vinden. later zullen we hier zeker naar toegaan. Wanneer? In betere tijden wanneer het weer kan.

Oorspronkelijk bericht:

Het is een goed gebruik binnen onze vereniging om naast zogenaamde “natte activiteiten” ook één of twee “droge activiteiten te organiseren. Nu het mogelijk is om weer iets te organiseren willen we op ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 een droge activiteit regelen. We hebben contact gehad met SHIP in IJmuiden en zij willen ons graag alles vertellen over de grootste sluizen van de wereld, de zeesluizen van IJmuiden. En passant vertellen ze ook veel over het havengebied er achter. Kortom, volgens ons een interessante en informatieve bijeenkomst.


Wat praktische informatie:
Datum:                       zondag 21 november 2021
Tijd:                            10.30 inloop en koffie, 11 uur start programma
Lunch:                        ongeveer 12.30 uur
Einde bijeenkomst:     rond 14.00 uur.
Kosten:                       voor eigen rekening: € 20 p.p. (entree, koffie, lunch)
Opgeven:                    via het onderstaande inschrijfformulier
Betaling:                     € 20 p.p.over te maken op NL10 INGB 0003 5603 22
                                   t.n.v. Internationale Friendshipclub te Voorburg.

Het belooft een mooi programma te worden!!!! We rekenen op uw komst.

Inschrijven kan niet meer.