Selecteer de taal

 

Let op! De vlag is alleen voor leden van de IFC te bestellen.

Hier kunt u een nieuwe IFC-vlag bestellen door een inschrijfformulier in te vullen en een bedrag naar de IFC over te maken. Het bedrag is inclusief porto. Dat werkt makkelijker en sneller!

 

Clubvlag bestelformulier 

Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Emailadres *
Datum

Door op de Verzend knop te drukken bestel ik hierbij een clubvlag. Tevens maak ik € 13 over naar de club op de rekening van Internationale Friendship Club, NL10 INGB 0003 5603 22.

Na ontvangst van beide wordt u de vlag zo spoedig mogelijk toegestuurd.


De Internationale Friendship Club kent een BESTUUR bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

I F C - B E S T U U R

functie

naam
en email

adres

telefoon

Voorzitter Jan Salverda   06-51992085
Bestuurslid en ledenadministratie Louis Vink Beukenlaan 43, 2451 XJ  LEIMUIDEN 06-22896644
Secretaris Gerard Daniels Paltzerweg 267,
3734 CM  DEN DOLDER
06-10157427
Penningmeester Herman Hemerik   070-3876458
Bestuurslid algemeen Imko Vroom Stokebrand 490, 7206 ES ZUTPHEN 06-53229314
Bestuurslid en redactie Flitsen Jeroen Haagsman

van de Veldestraat 6
2811 KP REEWIJK-DORP

06-53401381

 

Postadres IFC: Dhr. G. Daniels, Paltzerweg 267, 3734 CM  DEN DOLDER

Wilt u meer weten over uw schip? Bij de IFC kennen we per scheepstype een Technische groep, die zich met de techniek bezig houdt. Wilt u meer weten? Klik op de link: Technische groepen

 

Wilt u lid worden van de IFC gebruik dan het volgende link naar het inschrijfformulier: nl vlag

Inschrijfformulier IFC

 


Websitebeheer: heeft u vragen of opmerkingen over de website? Email naar de webmaster.     

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Email naar de administratie.