Selecteer de taal

De hoop om nog wat te kunnen organiseren dit jaar (sept. 2020) wordt steeds kleiner. Nu de corona blijft aanhouden en de besmettingen zelfs nog wat toenemen, is het einde van dit bijzondere tijdperk nog niet in zicht. Voorlopig zien we van het organiseren van evenementen dit jaar. We hopen er volgend jaar anders voor te staan, maar zeker weten doen we natuurlijk niet.

 

Het is nu begin juli en ons clubblad de Friendship Flitsen is zojuist uit. Hierin wordt het eerste evenement aangekondigd dat vermoedelijke doorgaat.
In het najaar (september) gaan we naar Hindelopen. Enige armslag is nog nodig, want er zijn veel afspraken nodig tussen de organisatoren en de betrokken gastheren, jachthaven en restaurant. Toch willen we nu al weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Op de Evenementenpagina vindt u meer informatie.

 

Op dit moment (febr. 2020) staat alleen het Winterevenement in 2020 vast. Niet wetend dat de coronacrises snel zou oprukken. Het winterevenement is op het laatste moment afgeblazen omdat met de kennis van toen het bestuur het risico van besmetting onder de leden niet wilde lopen.

Inmiddels heeft het bestuur aan alle leden een brief geschreven. Veelal via een email, maar ook gewoon via de post, omdat het emailaidres onjuist was of niet beschikbaar. Voor ons als vereniging is het toch wenselijk over een emailadres van alle leden te beschikken. Svp. zorg daarvoor.

De brief aan onze leden kunt u hier lezen.