Selecteer de taal

De twee grootste evenementen hebben we alweer achter de rug: eerst in april onze lustrumviering bij de Bataviewerf dat zeer goed werd bezocht, en een maand erna onze tocht over de Waddenzee in het lange Hemelvaartweekend wat wij ervan maken (foto's hiervan nu toegevoegd; zie evenementen).

Van beide evenementen komt uitvoerig verslag in de eerstvolgende Flitsen, ongeveer na het vaarseizoen, want onze redacteur heeft ook zijn prioriteiten. Zowel voor de Flitsen als voor de site willen we graag gebruik maken van uw foto's, heel graag zelfs, want we zullen een aantal gebruiken voor de Flitsen en veel meer voor de site. Stuur ze op naar dit adres.

Als alles binnen is, ook de artikelen die u (nog) moet schrijven voor de Flitsen, gaan we een aan beide evenementen een aparte pagina wijden met veel foto's erin.

Wilt u nog een artikel schrijven, email dat naar onze redacteur op dit adres.

Wilt u wel iets schrijven voor de Flitsen maar over uw reis die u nog gaat maken of eerder hebt gedaan, dan vinden we dat erg leuk. Het mag ook over een technisch onderwerp gaan, over een gerecht wat u altijd aan boord maakt of een tocht met de nodige navigatieproblemen. Doe er vooral een foto of meer bij. Wij zijn er blij mee.

MAAK HET MEE MET DE IFC! Daarom kunt u met uw Friendship lid worden. Op de Contact-pagina vindt u een simpel inschrijfformulier.