Op dit moment (febr. 2020) staat alleen het Winterevenement in 2020 vast. Niet wetend dat de coronacrises snel zou oprukken. Het winterevenement is op het laatste moment afgeblazen omdat met de kennis van toen het bestuur het risico van besmetting onder de leden niet wilde lopen.

Inmiddels heeft het bestuur aan alle leden een brief geschreven. Veelal via een email, maar ook gewoon via de post, omdat het emailaidres onjuist was of niet beschikbaar. Voor ons als vereniging is het toch wenselijk over een emailadres van alle leden te beschikken. Svp. zorg daarvoor.

De brief aan onze leden kunt u hier lezen.