NIEUW! (Let op! Alleen voor leden van de IFC)

Hier kunt u een nieuwe IFC-vlag bestellen door een inschrijfformulier in te vullen en een bedrag naar de IFC over te maken. Het bedrag is inclusief porto. Dat werkt makkelijker en sneller! 

U wilt een nieuwe vlag bestellen?

Doe het volgende. Vul het onderstaande formulier in en druk op Verzend.

Maak daarna € 10 over op de rekening van de club: Internationale Friendship Club, NL10INGB0003560322.

Na ontvangst van beide wordt u de vlag zo spoedig mogelijk toegestuurd.

 

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec


De Internationale Friendship Club kent een BESTUUR bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere bestuursleden.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

I F C - B E S T U U R

functie

naam

adres

telefoon

Voorzitter Jan Salverda Frans Halsstraat 8,
74821 XN  HAAKSBERGEN
06-51992085
Bestuurslid en ledenadministratie Louis Vink Beukenlaan 43, 2451 XJ  LEIMUIDEN 06-22896644
Secretaris Gerard Daniels Paltzerweg 267,
3734 CM  DEN DOLDER
06-10157427
Penningmeester Herman Hemerik Pr. van Lignestraat 18,
2274 KR VOORBURG
070-3876458
Bestuurslid algemeen Imko Vroom Stokebrand 490, 7206 ES ZUTPHEN 06-53229314
Bestuurslid en redactie Flitsen Jeroen Haagsman A. Diepenbrockhof 59,
2551 KH DEN HAAG
06-53401381

 

Postadres IFC: Dhr. G. Daniels, Paltzerweg 267, 3734 CM  DEN DOLDER

Wilt u meer weten over uw schip? Bij de IFC kennen we per scheepstype een Technische groep, die zich met de techniek bezig houdt. Wilt u meer weten? Klik op de link: Technische groepen

 

Wilt u lid worden van de IFC gebruik dan het volgende link naar het inschrijfformulier: nl vlag

Inschrijfformulier IFC

 

Do You want to be a member of the IFC, please use this Registration form: engelse vlag

Registration form membership IFC

 

Möchten Sie Mitglied der IFC werden? Nützen Sie bitte der folgende Anmeldeformular: duitse vlag

Anmeldeformular Mitgliedschaft IFC


Websitebeheer: heeft u vragen of opmerkingen over de website? Email naar de webmaster.     

Heeft u vragen over het lidmaatschap? Email naar de administratie.