Heeft u nog vragen neem dan contact op met het BESTUUR!

De jaarlijkse contributie van de IFC bedraagt € 30; het eenmalige inschrijfgeld is € 14, waarvoor u het een en ander ontvangt. U kunt het bedrag van € 44 overmaken op NL10 INGB 0003 5603 22 ten name van Internationale Friendship Club.

Wordt u lid in juli of later in het jaar dan betaalt u in totaal slechts € 29 (halve contributie plus inschrijfgeld).
Ook kunt u in dat geval € 44 overmaken, dat geldt dan voor het volgende jaar en bent u de rest van het jaar gratis lid.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling van contributie en inschrijfgeld ontvangt u een clubvlag, een sticker, onze statuten en het laatste nummer van ons clubblad de 'Friendship Flitsen'.

L. Vink, ledenadministratie.

Email: administratie@friendshipclub.nl

Postadres ledenadministratie: L. Vink, Beukenlaan 43, 2451 XJ LEIMUIDEN

 

Powered by BreezingForms