Een groep voor elk type Friendship

 

Beste Friendship zeilers,

Een aantal jaren geleden is het idee ontstaan om meer uitwisseling te krijgen van kennis over het schip dat je vaart.
Een forum was er nog niet, en veel leden hadden wel email. Dus moest het er maar van komen. Het doel is simpel:
we wilden groepjes oprichten die onderling informatie uitwisselt over het eigen type schip.
Door met elkaar de ervaringen te delen helpen we elkaar. Dat betekent dat binnen de groep vragen gesteld kunnen worden en elkaar oplossingen aanreiken. Ook wordt verwacht dat men oplossingen aanreikt van problemen waar men tegen aangelopen is.

Het betekent dat we elkaars emailadres kennen, dat communiceert ook makkelijker.
Als - interessant - bijproduct kan er dan soms een aardig artikeltje worden geschreven voor de Flitsen verlucht met wat foto's.
Andere Friendshipgroepen kunnen dan kijken of iets dergelijks ook voor hun type navolging verdient.

Met deze gedachte zijn we aan de gang gegaan.

Technische coördinatoren

Omdat het teveel is voor één persoon om alle typen van enige coördinatie te voorzien, wordt het nu tijd om de deelnemers te splitsen en voor die groepen een coördinator te benoemen.

De volgende coördinatoren zijn benoemd:

FS 22: Paul Weijers
FS 23: vacature
FS 26: Wigle van der Meer
FS 28: Louis Vink
FS 33: Hugo de Groot
FS 35: Gerard Daniels

Wat doet een coördinator zoal?

Hij zorgt voor een bijgewerkte emailadreslijst van de deelnemers.
Leidt het onderlinge berichtenverkeer als een soort moderator.
Verspreidt vragen van buiten de groep naar de groep toe en regelt beantwoording. Wanneer een onderwerp is afgerond sluit hij het en maakt eventueel een verhaal voor de Flitsen of besteedt dat uit.
Vraagt om foto's waar gewenst, een beeld zegt vaak veel meer.

Nog binnen het jaar ontstond er behoefte om gebruik te maken van een forum. Dat werkt zoveel makkelijker en sneller. Niet iedereen is echter bekend met een 'forum' en koudwatervrees werd verondersteld. Een leuke bijkomstigheid was dat veel niet-leden de weg naar ons forum wisten te vinden. Een aantal zijn ook lid geworden van de IFC.

Ons forum heeft inmiddels een derde leven: de eerste werd aangetast door spambots en was niet meer te benaderen, het tweede werd gestart op gratis webruimte, wat ook niet alles is. Door eigen webruimte te huren kregen we een eigen domeinnaam en een nieuw forum met de nieuwste software. Bijna alle coördinatoren zijn ook moderator geworden. De Technische groepen zorgen voor de onderlinge contacten en de moderatoren voor de band met het forum.

Wilt u de vacature invullen of meer informatie daarover? Email de webmaster.

Voor reacties graag een e-mail naar: webmaster